Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe KANDELA Paweł Stachowski realizuje projekt pt:

” INTERNACJONALIZACJA FIRMY KANDELA POPRZEZ WDROŻENIE STRATEGII EKSPANSJI NA RYNKI ZAGRANICZNE”

współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
w ramach działania RPZP.01.15.00 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

Wartość ogółem projektu 165 280,00 zł
Dofinansowanie wynosi 85% kwot kwalifikowalnych tj 132 707,09 zł